Vad är IPTV?

Vad är IPTV?. IP television är en digital teknik för multi-program interaktiva TV-sändningar i ett IP-nätverk med paketöverföring av videodata över IP-protokollet (Video över IP). I praktiken ser det ut så här: huvudet IPTV-utrustning sänder, och abonnentutrustning tar emot strömmande video. Denna term avser video datakomprimering, IPTVIS minskning och buffring teknik som tillåter realtidsvideoöverföring via Internet. Det viktigaste inslaget i strömmande video är att när du sänder det, behöver användaren inte vänta på fullständig nedladdning av filen för att visa den. IPTVIS Streaming video skickas i en kontinuerlig ström som en sekvens av IP-paket och spelas upp när den överförs till abonnentenheten.

För att titta på sverigeiptv.se strömmande video används en speciell digitalbox till TV: n, eller i modern terminologi, Set top Box (STB), som är ansluten till operatörens nätverk å ena sidan (sändningsmiljö) och å andra sidan – iptv24.se har en anslutning till TV: n. STB-abonnentenheten avkodar videodata och matar ut den dekrypterade videon till TV-skärmen.

IPTV-abonnenten får ett paket av tvip24.com tjänster från operatören, den viktigaste skillnaden från de tjänster som tillhandahålls av klassisk Smart-TV är interaktivitet, det vill säga möjligheten för abonnenten att snabbt välja och ändra sammansättningen av de IPTVIS tjänster som han prenumererar på, och när som helst beställa en extra tjänst, till exempel en extra betald filmvisning. Naturligtvis kan interaktivitet implementeras på IPTVIS grundval av ett DVB-C-kabelnätverk med en omvänd kanal, men sådana lösningar är inte brett fördelade. Låt oss ta en närmare titt på listan över möjliga tjänster som IP-TV kan tillhandahålla.

Grundservicen är först och främst multiprogramsändning av TV-kanaler, eller IP-TV själv. Det finns två alternativ för att titta på Dreamfilms: först-operatören skapar flera paket av IPTVIS TV-kanaler, varifrån tittarna kan välja önskad uppsättning, och varje paket har sin egen abonnemangsavgift.andra-tittarna bildar IPTVIS enskilda paket från de kanaler som sänds av operatören; abonnemangsavgiften bestäms av kostnaden för de valda IPTVIS kanalerna som ingår i det enskilda paketet. Interaktiviteten hos IP-TV gör att du kan erbjuda ett antal ytterligare IPTVIS tjänster till abonnenten.

Scroll to top